ổi $25 cây, Mãng cầu $45, NHIỀU CÂY ĐANG SALE Vườn cây Magnolia Garden Nursery #913, skht

[ad_1]Magnolia Gardens Nursery: 10722 Magnolia Ave, Anaheim, CA 92804 Phone: (714) 657-2291 HOW TO GET ILLNESS…
[ad_2]

Watch More Here!

11 Comments

  1. Mới xem Video cô giới thiệu về vườn Magnolia. Nhưng tôi không biết giống mang cầu nào mà không phải chấm bông, có phải là giống DoThai không cô? Còn ổi nữa, theo kinh nghiệm của Cô có thể giúp chia xẻ kinh nghiệm vì tôi mới tính trồng lần đầu 2 loại cây vừa kể trên. Tôi đang sống ở Dallas, Texas. Không biết khí hậu có trồng được như ở Cali hôn? Cảm ơn cô nhiều.😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might like

© 2023 Msi Gaming - WordPress Theme by WPEnjoy
Cookie Consent with Real Cookie Banner